Šablony

Hlavičkové papíry v šablonách Word zaručují reprezentativnost oficiální korespondence. Zároveň – díky univerzitní jednotě ve fakultní různorodosti – zrychlují identifikaci dané jednotky i organizace jako takové. U nás i v zahraničí.

Podobně jako jiné praktické prvky jednotného vizuálního stylu jsou prezentační šablony PowerPoint symbioticky užitečné jednak pro uživatele (nabízejí hotový nástroj v profesionální kvalitě), jednak pro univerzitu (zesilují její vnímání).

Protože neplatí jen, že čím více znamenají lidé univerzity, tím více znamená univerzita. Platí totiž také opačná úměra – že čím více je univerzita, tím více jsou její lidé.