Orientační systém

Je navigačním prodloužením jednotného vizuálního stylu pro každou novou či rekonstruovanou budovu. Vychází z JVS graficky, komplexně jej přizpůsobuje novému kontextu a materiálově i rozměrově doplňuje. Snoubě estetiku s funkčností.