Logotypy

Ani znak samotný, ani sám název univerzity není základní grafickou značkou. Tím je logotyp. Měl by se objevit všude tam, kde je vhodné upozornit na zastřešující spojitost s Univerzitou Palackého. Své – reprezentační i reprezentativní – barevné logotypy má také každá z osmi fakult.

Kliknutím na vybraný odkaz získáte plný soubor logotypů, se všemi doporučenými barevnými, prostorovými a jazykovými kombinacemi. Je rozdělen do dvou složek – první obsahuje logotypy uložené ve formátu vhodném na papír, druhá v podobě určené na obrazovku.