E-podpis

Je nejindividuálnějším a nejvolitelnějším vizuálním prvkem. Nabízí určitou možnost řazení informací i poměru velikosti a barvy bezpatkového doplňkového fontu Arial. Přítomnost znaku na místě logotypu je dána dvěma důvody: především malým prostorem, ale také menším snížení grafické kvality obrázků v některých e-mailových službách. Znak chybí tam (OWA), kde je třeba v příchozí zprávě jeho zobrazení teprve povolit.

1. Vyberte e-mailovou službu, vyberte variantu podpisu a přepište osobní údaje:

2. Pokračujte dle návodu: